Co nabízím

Kurzy angličtiny

Kurzy angličtiny Ústí nad Labem

Nabízím pravidelné, jednorázové, intenzivní, dlouhodobé, nahodilé, individuální, skupinové, firemní i veřejné kurzy angličtiny pro děti i dospělé (věk, pohlaví, původ, vyznání, pracovní zařazení apod. nehrají roli). V případě zájmu se nebráním ani kurzům tzv. na dálku (po telefonu, Skypu apod.).

Scházet se můžeme v mé kanceláři, u vás doma, na pracovišti či po dohodě kdekoliv jinde. S některými žáky máme např. pravidelné hodiny v přírodě, a to za jakéhokoliv počasí – vhodné pro každého, kdo tráví většinu dne ve škole nebo v tzv. sedavém zaměstnání.

Vzdělávací poradenství

Vzdělávací poradenství„Na jazyky moc nejsem.“
„Jazyky mi nikdy nešly.“
„Jsem spíše technický typ.“
„S cizími jazyky jsem měl vždycky problém.“
„Pokaždé se dostanu tak maximálně do třetí lekce a pak končím.“
„Nemám na jazyky buňky.“
„Jsem takový věčný začátečník.“

Že už jste podobná tvrzení od někoho z vašeho okolí slyšeli? Nebo si dokonce něco z toho sami o sobě myslíte? Tak to vás možná potěším, když vám řeknu, že se zdaleka nejedná o nic neobvyklého. Výše zmíněné „bankrotářské“ věty jsou typickým příkladem toho, co od svých klientů slýchávám, a to ještě dříve, než stačím o jazykových schopnostech daného člověka cokoliv zjistit. Není tedy ku podivu, že má prvotní reakce, většinou něco jako „Vidíte, ale i přesto, že nejste na jazyky, jak sama tvrdíte, jazykem českým mluvíte velice obstojně“, člověka povětšinou dosti zarazí.

Nemůžete s angličtinou nebo s čímkoliv jiným, co se snažíte naučit, takříkajíc pohnout? Přijďte se „poradit“ a zároveň přesvědčit, že i vy na to máte. Ukážu vám, co je pro úspěšné učení se / naučení se čehokoliv skutečně tím nejdůležitějším. Zbavte se všech omezujících přesvědčení o sobě samém, ať již pocházejí odkudkoli, jednou provždy. 

Individuální přístup

Individuální přístup

Posláním učitelů a lektorů je především poznat své žáky, čehož mohou dosáhnout pouze tehdy, pokud se o ně soustavně zajímají, věnují jim svou pozornost, naslouchají jim a tráví s nimi svůj drahocenný čas.

Usiluji tedy především o to, abych své žáky co nejlépe poznal, neboť jedině tak mohu zjistit, proč se skutečně angličtinu učí. Na základě získaného poznání také k výuce každého žáka přistupuji.

Zaměřuji se na to, co žáky skutečně zajímá a v čem a za jakých okolností excelují.

Volím takové studijní pomůcky (učebnice, audio a video nahrávky, články ze zahraničního tisku, internetové zdroje apod.), jejichž obsah a provedení se žákům nejvíce „přibližují“. Za vůbec nejlepší považuji autentické zdroje, tedy takové materiály, které jsou vytvářeny rodilými mluvčími pro rodilé mluvčí. V případě, že nemám na výběr a musím pracovat „s tím, co žáci mají“, dělám vše proto, abych ony standardizované texty a poslechy dle potřeb a zálib žáků obohatil.