« zpět na úvod

Připravuji další knihu

2. 7. 2019

Vážení a drazí,

chtěl bych tímto nesmírně poděkovat všem, kteří si zakoupili nebo uvažují o koupi mé knihy Nedělejme z angličtiny vědu. Někteří z vás mi dokonce poskytli zpětnou vazbu ve formě udělení hodnocení, recenze či zasláním e-mailu. Pocit, který autor zažívá, je-li o jeho knihu zájem, je nepopsatelným zadostiučiněním za odvedenou práci. Velice si vaší přízně vážím. Ještě jednou díky!

Zároveň vám prozradím, že již pilně pracuji na další knize. Ve které vám podrobněji povím, jak jednoduše zvládnout některá "klasická" úskalí (slovíčka, gramatiku, výslovnost, porozumění atd.) s nimiž se žáci angličtiny při studiu potýkají. 

Kniha bude opět plná "skutečných" příběhů lidí, jež jsem v průběhu své "kariéry" poznal.

Máte se na co těšit!